Zapraszamy do skorzystania z oferty dla klientów biznesowych:

 

Ubezpieczenia turystyczne:

 1.  Bezpieczne Podróże Business.

 Ubezpieczeń Majątkowych:

 1.  Bezpieczna Firma,
 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 6. Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych,
 7. Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk,
 8. Ubezpieczenie utraty zysku na skutek ognia i innych zdarzeń losowych,
 9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 10. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 11. Pakiet Szkoła.

 Ubezpieczenia Zdrowotne:

 1.  Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne,
 2. Twoja Zdrowa Firma,
 3. Pełnia Zdrowia Start dla Firm.

 Ubezpieczenia Na Życie:

 1. Grupowe ubezpieczenie na życie Multiochrona,
 2. Program Twoja Firma - pakietowe grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Więcej na www.signal-iduna.pl