Wszystkie ceny zawierają wszelkie świadczenia bez żadnych ukrytych kosztów!!!

Pielgrzymki zagraniczne:

  1. Sanktuaria Polski i Litwy - 4 dni od 740zł + 60Litów
  2. W Roku Wiary - Włochy - 10 dni od 1900zł + 40euro